Otwarte Kolegia Redakcyjne Miesięcznika „Znak”

Otwarte Kolegia Redakcyjne to nowy cykl spotkań promujących miesięcznik ZNAK – pismo z gigantycznymi tradycjami i… nowym kierownictwem.

Dlaczego Otwarte kolegia jako formuła takich spotkań?

Po pierwsze dlatego, że stwarza szansę poznania redaktorów pisma i podyskutowania z nimi. To ważne, bo w tej chwili miesięcznik kojarzy się głównie z pismem katolickim, a nie filozoficzno – humanistycznym. Spotkania mają więc pokazać, kim są naprawdę autorzy pisma i jaki poziom intelektualny prezentują oraz podkreślić ich otwartość na inne poglądy. Dla tych z kolei, którzy nie mają co do tego wątpliwości spotkania mają stać się okazją do bliższego poznania wybitnych autorów i bezpośreniej wymiany myśli (również w kuluarach).

Po drugie – kolegium to na co dzień spotkania niedostępne dla zwykłych czytelników. Dzięki takiej formule każdy ma szansę zobaczyć, jak wygląda redakcyjna dyksuja, jak rodzą się pomysły na kolejne teksty i numery. To, co na co dzień niedostepne – zawsze przyciąga bardziej niż to, co mamy na wyciągnięcie ręki.

Po trzecie wreszcie – pismo o takim charakterze jak ZNAK potrzebuje nowych myśli i nowych autorów. Formuła ma w założeniu umożliwić nawiązanie współpracy z potencjalnymi autorami.

Pomysł został zaakceptowany przez kierownictwo Znaku. Pierwsze Otwarte Kolegium odbędzie się 9 listopada w zabytkowej Synagodze Poppera w Krakowie.


Pierwsze Otwarte Kolegium Redakcyjne Miesięcznika ZNAK wypełniło po brzegi zabytkową Synagogę Poppera   w Krakowie (ok. 100 osób).

Tematem spotkania była farsa i tragedia w polskim życiu publicznym. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli prof. Jan Hartmandr Rafał Prostak. Dyskusję prowadziła red. nacz.  miesięcznika – Dominika Kozłowska.

Spotkania promował budzący wiele żywych (pozytywnych) reakcji plakat (projekt: Mill Studio) oraz dodatkowe działania mające przekonać zainteresowanych przybyciem, że atmosfera spotkania będzie bliska prawdziwemu kolegium redakcyjnemu. W tym celu do częsci zaproszonych trafiła „przez przypadek” prywatna dyskusja mailowa redakcji nt. spotkania, a o kolegium „przypominała” na Facebooku sama redaktor naczelna.

Wszystkie zakładane cele spotkania zostały zrealizowane:

1. Frekwencja przekroczyła oczekiwania.

2. Na sali rozgorzała bardzo żywa dyskusja, w której wszyscy uczestnicy mogli zabierać głos.

3. Udało się nawiązać kontkat z osobami, które mogą stać się nowymi autorami pisma.

4. Prof. Hartman na samym początku podkreślił, że na uwagę zasługuje fakt, iż mimo odmiennych zwykle poglądów został on zaproszony jako gość spotkania.

Reklamy