Szkolenia

Przeprowadzone warsztaty i szkolenia:

2014Facebook to przeszłość. Jak wykorzystać nowe technologie do promowania działań non-profit. [Kraków, Biuro Inicjatyw Społecznych]

2014Promocja i kreatywność w działaniach wolontariackich [Kraków, Biuro Inicjatyw Społecznych]

2013Content strategies for community media [Tirana, Visegrad-Balkan Community Media+]

2012 – Po co nam dzisiaj dziennikarze? [Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza]

2011Promocja wydarzeń [Kraków, „Unia bez barier”]

2007Language of the Media [Kraków, Wyższa Szkoła Europejska]

Reklamy